Ariosoma sanzoi (D'Ancona, 1928)

Čeleď: Congridae Kaup, 1856

Rod: Ariosoma Swainson, 1838

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny