Anablepsoides parlettei (Valdesalici & Schindler, 2011)

Čeleď: Rivulidae Myers, 1925

Rod: Anablepsoides Huber, 1992

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny