Amblyceps apangi Nath & Dey, 1989

Čeleď: Amblycipitidae Day, 1873

Rod: Amblyceps Blyth, 1858

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny