Altigena laticeps (Wu & Lin, 1977)

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Altigena Burton, 1934

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny