Troglonectes elongatus (Tang, Zhao & Zhang, 2012)

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Troglonectes Zhang, Zhao & Tang, 2016

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny