Alburnoides tzanevi Chichkoff, 1933

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Alburnoides Jeitteles, 1861

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Riesova River, entering Black Sea at 42°N, Bulgaria.

Původní popis

Chichkoff, G. 1933. Sur un nouveau spirlin, Alburnoides bipunctatus tzanevsi subsp. nova. Bulletin, Société Bulgare de Géographie v. 1: 375-383.