Lebiasina chocoensis Ardila Rodríguez, 2010

Čeleď: Lebiasinidae Gill, 1889

Rod: Lebiasina Valenciennes, 1847

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny