Leptachirus alleni Randall, 2007

Čeleď: Soleidae Bonaparte, 1833

Rod: Leptachirus Randall, 2007

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny