Leporinus tepui Birindelli, Britski & Provenzano, 2019

Čeleď: Anostomidae Günther, 1864

Rod: Leporinus Agassiz, 1829

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny