Leptopanchax sanguineus Costa, 2019

Čeleď: Rivulidae Myers, 1925

Rod: Leptopanchax Costa, 2016

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny