Leptobotia brachycephala Guo & Zhang, 2021

Čeleď: Botiidae Berg, 1940

Rod: Leptobotia Bleeker, 1870

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny