Liniparhomaloptera macrostoma Wu, Xiu & Yang, 2016

Čeleď: Gastromyzontidae Fowler, 1905

Rod: Liniparhomaloptera Fang, 1935

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny