Macrhybopsis pallida Gilbert & Mayden, 2017

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Macrhybopsis Cockerell & Allison, 1909

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny