Malacoctenus carrowi Wirtz, 2014

Čeleď: Labrisomidae Clark Hubbs, 1952

Rod: Malacoctenus Gill, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny