Malthopsis mcgroutheri Ho & Last, 2021

Čeleď: Ogcocephalidae Gill, 1893

Rod: Malthopsis Alcock, 1891

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny