Marcusenius verheyenorum Mambo Baba, Kisekelwa, Mizani, Decru & Vreven, 2020

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Marcusenius Gill, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny