Megaleporinus gaiero Birindelli, Britski & Ramirez, 2020

Čeleď: Anostomidae Günther, 1864

Rod: Megaleporinus Ramirez, Birindelli & Galetti, 2017

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny