Melamphaes xestoachidus Kotlyar, 2011

Čeleď: Melamphaidae Gill, 1893

Rod: Melamphaes Günther, 1864

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny