Melanorivulus nigropunctatus Volcan, Klotzel & Lanés, 2017

Čeleď: Rivulidae Myers, 1925

Rod: Melanorivulus Costa, 2006

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny