Microcambeva filamentosa Costa, Katz & Vilardo, 2020

Čeleď: Trichomycteridae Bleeker, 1858

Rod: Microcambeva Costa & Bockmann, 1994

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny