Metzia parva Luo, Sullivan, Zhao & Peng, 2015

Čeleď: Xenocyprididae Günther, 1868

Rod: Metzia Jordan & Thompson, 1914

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny