Microglanis leniceae Shibatta, 2016

Čeleď: Pseudopimelodidae Fernández-Yépez & Antón, 1966

Rod: Microglanis Eigenmann, 1912

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny