Micropterus warriorensis Baker, Johnston & Blanton, 2013

Čeleď: Centrarchidae Bleeker 1859

Rod: Micropterus Lacepède, 1802

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny