Microphysogobio zhangi Huang, Zhao, Chen & Shao, 2017

Čeleď: Gobionidae Bleeker, 1863

Rod: Microphysogobio Mori, 1934

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny