Neofundulus splendidus Nielsen & Brousseau, 2013

Čeleď: Rivulidae Myers, 1925

Rod: Neofundulus Myers, 1924

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny