Nettorhamphos radula Conway, Moore & Summers, 2017

Čeleď: Gobiesocidae Bleeker, 1859

Rod: Nettorhamphos Conway, Moore & Summers, 2017

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny