Nomorhamphus versicolor Kraemer, Hadiaty & Herder, 2019

Čeleď: Zenarchopteridae Fowler, 1934

Rod: Nomorhamphus Weber & de Beaufort, 1922

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny