Nybelinella brevianalis Nielsen, 2017

Čeleď: Bythitidae Gill, 1861

Rod: Nybelinella Nielsen, 1972

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny