Olyra saginata Ng, Lalramliana & Lalthanzara, 2014

Čeleď: Bagridae Bleeker, 1858

Rod: Olyra McClelland, 1842

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny