Ophichthus chennaiensis Das, Mohapatra, Rajendar & Bhaskar, 2020

Čeleď: Ophichthidae Günther, 1870

Rod: Ophichthus Ahl, 1789

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny