Opistognathus thionyi Smith-Vaniz, Tornabene & Macieira, 2018

Čeleď: Opistognathidae Bonaparte, 1835

Rod: Opistognathus Cuvier, 1816

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny