Osteobrama tikarpadaensis Shangningam, Rath, Tudu & Kosygin, 2020

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Osteobrama Heckel, 1843

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny