Otopharynx peridodeka Oliver, 2018

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Otopharynx Regan, 1920

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny