Oxymetopon curticauda Prokofiev, 2016

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Oxymetopon Bleeker, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny