Oxynoemacheilus kentritensis Freyhof, Kaya & Turan, 2017

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Oxynoemacheilus Bănărescu & Nalbant, 1966

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny