Parabotia brevirostris Zhu & Zhu, 2012

Čeleď: Botiidae Berg, 1940

Rod: Parabotia Dabry de Thiersant, 1872

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny