Paracaristius nudarcus Stevenson & Kenaley, 2011

Čeleď: Caristiidae Gill & Smith, 1905

Rod: Paracaristius Trunov, Kukuev & Parin, 2006

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny