Parosphromenus juelinae Shi, Guo, Haryono, Hong & Zhang, 2021

Čeleď: Osphronemidae van der Hoeven, 1832

Rod: Parosphromenus Bleeker, 1877

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny