Pillaiabrachia siniae Britz, 2016

Čeleď: Chaudhuriidae Annandale, 1918

Rod: Pillaiabrachia Britz, 2016

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny