Pimelodella bockmanni Slobodian & Pastana, 2018

Čeleď: Heptapteridae Gill, 1861

Rod: Pimelodella Eigenmann & Eigenmann, 1888

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny