Plagiopsetta biocellata Fricke, Golani & Appelbaum-Golani, 2018

Čeleď: Samaridae Jordan & Goss, 1889

Rod: Plagiopsetta Franz, 1910

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny