Pinnichthys prolata (Hastings & Findley, 2015)

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Pinnichthys Van Tassell, Tornabene & Gilmore, 2016

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny