Platyberyx rhyton Stevenson & Kenaley, 2013

Čeleď: Caristiidae Gill & Smith, 1905

Rod: Platyberyx Zugmayer, 1911

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny