Plectranthias ryukyuensis Wada, Suzuki, Senou & Motomura, 2020

Čeleď: Anthiadidae Poey, 1861

Rod: Plectranthias Bleeker, 1873

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny