Porogadus lacrimatus Schwarzhans & Møller, 2021

Čeleď: Ophidiidae Rafinesque, 1810

Rod: Porogadus Goode & Bean, 1885

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny