Priocharax varii Mattox, Souza, Toledo-Piza, Britz & Oliveira, 2020

Čeleď: Acestrorhynchidae Eigenmann, 1912

Rod: Priocharax Weitzman & Vari, 1987

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny