Prognathodes basabei Pyle & Kosaki, 2016

Čeleď: Chaetodontidae Rafinesque, 1815

Rod: Prognathodes Gill, 1862

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny