Psednos microstomus Stein, 2012

Čeleď: Liparidae Gill, 1861

Rod: Psednos Barnard, 1927

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny