Pseudanthias paralourgus Gill, Pogonoski, Johnson & Tea, 2021

Čeleď: Anthiadidae Poey, 1861

Rod: Pseudanthias Bleeker, 1871

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny