Pseudogobius fulvicaudus Huang, Shao & Chen, 2014

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Pseudogobius Popta, 1922

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny